English

Information

Eesti Hääl

Eesti Hääl alustas ilmumist Londonis detsembrikuus 1947. Esimene toimetaja oli tuntud kirjanik Gert Helbemäe kuni ta surmani 1974ndal aastal.

Järgnesid lehe juhtivad toimetajad:

Praegune toimetaja on Reet Järvik. Toimetajad said tasu enda töö eest kuni 2008.aastani, kuid nüüd töötavad toimetaja ja tema abilised vabatahtlikult ilma tasu saamata.

Lehe eesmärgiks on vahendada uudiseid Inglismaal elavatest eestlastest ja organisatsioonidest; uudiseid Eestist ja teistest eesti ajalehtedest ning ürituste reklaamimine ja teave.

Praegune ajalehe tiraaz on 250 Inglismaal ja võõrsil, kuid on rohkem lugejaid, kes käivad kas Saatkonnas, Londoni Eesti Majas, Leicesteri Eesti Majas või Bradfordi Eesti Kodus lehte lugemas.

Kuni 1980 aastani ilmus leht kord nädalas; aastatel 1981 kuni 1999 iga kahe nädala tagant ja alates aastast 2000 kord kuus. Praegu ilmub leht kaheksa korda aastas neljalehelises formaadis ja 4 korda kaheksa leheküljelises formaadis.

Lehe pakkimine toimub kord kuus neljapäeva hommikuti Londoni Eesti Majas ja peab tänama abilisi - viit kena daami ja ühte meest, kelle keskmine vanus on üle 80.

Eesti Hääl on tihedas ühenduses teiste eesti ajalehtedega väljaspool Eestit:

Inglismaa Eestlaste Ühing

Inglismaa Eestlaste Ühing asutati 1947. a. novembris. IEÜ on vabatahtlik organisatioon, mille sihiks on eesti keele ja kultuuri säilitamine Ühendkuningriigis nii vanema generatsiooni hulgas, kes tulid siia pagulastena peale Teist Maailmasõda, nende järeltuleva põlve kui ka hiljuti siia maale saabunud eestlaste hulgas. IEÜl ei ole võimalik hankida kellelegi tööd ega elukohta UKs. Samuti ei saa IEÜ kedagi rahaliselt toetada ega sponsoreerida.

Inglismaal on kolm suuremat keskust, kus on Eesti Majad ja tegutsevad organisatsioonid - Londonis, Leicesteris ja Bradfordis. On väiksemad ühiskonnad mujal, näiteks Nottinghamis ja Sotimaal, ning eestlasi ja eesti päritoluga inimesi elab Suurbritannia paljudes erinevates piirkondades. Me sooviksime väga, et kõik eestlased võtaksid osa meie keskustes toimuvatest üritustest. Kõige suurem eesti ühiskond Suurbritannias on Londonis, kus on mitu organisatsiooni. Nendest kõige vanem on Londoni Eesti Selts, asutatud aastal 1921. Teisteks organisatsioonideks on Londoni Eesti Gild, Abistamise Komitee, mis korraldab London Eesti Majas heategevuse otstarbeks pühapäevaseid lõunad, ja Londoni Eesti Kool, mille tunnid toimuvad hommikupoolikuti igal teisel laupäeval.

London Eesti Maja on era aktsiaselts. Sellessaalis ja ruumides toimub piiratud arvul üritusi seltsi liikmetele. Maja osteti 1957. aastal pagulaseestlaste poolt kogutud rahaga kõikidele eestlastele kasutamiseks, kuid nüüd on peasihiks korterite rentimine. Külastajad ei saa sinna minna enne kokku leppimata.

Bradfordi Eesti Kodu on avatud esmaspäeva, kolmapäeva, reede, laupäeva ja pühapäeva õhtuti ning kolmapäeviti, laupäeviti ja pühapäevati lõunaajal. Leicesteri Eesti Maja on avatud reedeti 18.00 kuni 22.00 ja pühapäeviti 12.00 kuni 15.00 ning ürituste jaoks nädalavahetustel.

Aasta suurimad üritused:

Juhatus 2011-12

Endised esimehed

Auliikmed

Eestihaal.co.uk - Association of Estonians in Great Britain | Copyright © 2011