English

I.E.S Tulevik

http://www.tulevik-uk.org

Esinaine – Karin Blakeley

For those ‘younger’ at heart – over 17 to any age

IES Tuleviku liikmed saavad kokku neli korda aastas Catthorpe Manoris kesk– Inglismaal ja organiseerivad mitmeid üritusi. Igal suvel leiab aset eesti laste suvelaager ja koos Inglismaa Eestlaste Ühinguga korraldatakse ‘Rahvapidu.’

Eestihaal.co.uk - Association of Estonians in Great Britain | Copyright © 2011